4η Συνάντηση

Η 4η Συνάντηση της Ομάδας

Τον Σεπτέμβριο, ολόκληρη η ομάδα του έργου DIGITAL GURU συναντήθηκε για τελευταία φορά στον Πύργο, στην Ελλάδα. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον εταίρο Olympic Training.
Σκοπός της συνάντησης του έργου ήταν να εξετάσουμε μαζί όλο το υλικό που δημιουργήθηκε και να συζητήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Συζητήσαμε για τις δραστηριότητες διάδοσης και τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης παρουσίασης του έργου, για την οποία θα μοιραστούμε πληροφορίες σύντομα!
Εκτός από την εκπαίδευση, ο τοπικός εταίρος προσέφερε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστορική Ολυμπία, το μέρος όπου ξεκίνησαν οι παγκοσμίου φήμης αγώνες! Ευχαριστούμε την Olympic Training για την ευγενική φιλοξενία!
Search