Ψηφιακή Εργαστηριακή Τάξη

Σύντομη Περιγραφή

Σε αυτές τις πολυγλωσσικές Ψηφιακές Εργαστηριακές Τάξεις (Digital Classroom Labs - DCL), οι εργοδότες και οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού τους για να διδάξουν εργαζομένους σε στοιχειώδεις θέσεις εργασίας. 
Στις ψηφιακές τάξεις μπορεί κανείς να βρει τεκμηρίωση, πηγές και υλικό καθοδήγησης, όπως ενότητες, που προσφέρονται για να βοηθήσουν εργοδότες και υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους, σχετικά με τις δεξιότητες που ο οργανισμός CEDEFOP περιγράφει ως απαραίτητες για τους εργαζομένους σε Στοιχειώδη Επαγγέλματα.
Η ψηφιακή τάξη περιλαμβάνει 7 διαφορετικά εργαστήρια:
  1. Τεχνολογία & Ψηφιοποίηση
  2. Επικοινωνία
  3. Αποθήκευση & Οργάνωση
  4. Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο
  5. Ψηφιακή ασφάλεια
  6. Λογισμικό
  7. Ψηφιακές λύσεις στο χώρο εργασίας σας
Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και να μελετήσετε το υλικό και τα εργαστήρια, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα των online μαθημάτων μας!
Search