Olympic Training and Consulting Ltd

Olympic Training and Consulting Ltd
(Kreeka)

Olympic Training asutati 1995.aastal kutsehariduskeskusena ja on sellest ajast alates arenenud koolituse ja nõustamise pakkujaks. Investeeringute edendamine inimressurssidesse kiirema kutse- ja ettevõtluse arendamise nimel ning sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine on Olympic Trainingu peamiste eesmärkide seas. Selles kontekstis osaleb ettevõte aktiivselt riiklikes ja Euroopa projektides, kogukondlikes algatustes ja integreeritud programmides, mis on spetsialiseerunud erinevate haavatavate rühmade sotsiaalsele integratsioonile ja suhtelisele uurimistööle või on suunatud innovatsiooni, heade tavade ja oskusteabe ülekandmisele, seotud elukestva õppe ja ettevõtlusega.
Siiani on nende poolt koolitatud üle 25 000 praktikandi ja läbi on viidud üle 4500 000 töötunni kestva kutseõppe.
Olympic Training eesmärgiks on leida viise, et tuua välja positiivseid muutuseid läbi iga tegevuse, millega nad seotud on.  
Search