Οι Εταίροι του Έργου

Forwardspace MTÜ
(Εσθονία)

Το Forwardspace είναι οργανισμός ανάπτυξης επιχειρήσεων και εστιάζει κυρίως στον τομέα των startup και της πληροφορικής. 

CCS Digital Education
(Ιρλανδία)

Η Crystal Clear Soft (CCS) είναι μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού που ερευνά ενεργά 
τις καινοτόμες χρήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας στις ψηφιακές εκδόσεις, 
την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διάδοση γνώσεων.

ACCIÓN LABORAL (Ισπανία)

Το ACCIÓN LABORAL είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δημιουργήθηκε ως εργαλείο για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών συνεργασίας μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης και Ιδιωτικών Εταιρειών για τις ανάγκες που σχετίζονται με την Απασχόληση και την Κατάρτιση ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.

Valencia INNO HUB (Ισπανία)

Το Valencia INNO HUB είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε με στόχο τον συνδυασμό ταλέντου και τεχνολογίας, και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας στην κοινότητα της Βαλένθια.

Olympic Training and Consulting Ltd (Ελλάδα)

Η Ολυμπιακή Εκπαιδευτική ιδρύθηκε το 1995 ως κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε πάροχο εκπαίδευσης και παροχής συμβουλευτικής.
Search