Τα Αποτελέσματα του Έργου

Μεθοδολογική εργαλειοθήκη

Εργαλειοθήκη για Εργοδότες / Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης, ενθάρρυνσης και κινητοποίησης για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη ενηλίκων.

Πρόγραμμα σπουδών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού 

Πρόγραμμα σπουδών 
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού 
από εργοδότες / Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ψηφιακή Εργαστηριακή Τάξη

Καινοτόμα Ψηφιακή Εργαστηριακή Τάξη για την 
Πιλοτική Δοκιμή σχετικά με τις δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού για υπαλλήλους σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης / στοιχειώδη επαγγέλματα (ESCO).

Διαδικτυακό Περιβάλλον

Δημιουργία ενός διαδικτυακού εργαλείου αξιολόγησης 
για χρήση από εργοδότες και υπαλλήλους 
για το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
και την εργαλειοθήκη του έργου DIGITAL GURU.
Search