Πρόγραμμα Σπουδών

Σύντομη Περιγραφή

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών σκοπεύει να υποστηρίξει την ετοιμότητα των εργοδοτών και των Υπευθύνων Ανθρώπινου Δυναμικού ώστε να γίνουν εκπαιδευτές για τους υπαλλήλους τους (εργαζομένους σε Στοιχειώδη Επαγγέλματα) σε δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. 
Το πρόγραμμα σπουδών έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EQF και ECVET και περιλαμβάνει 5 ενότητες:
  1. Αλλαγές στον τρόπο παραγωγής
  2. Διαχείριση ψηφιακών πληροφοριών
  3. Ψηφιακά εργαλεία
  4. Επικοινωνία σε ψηφιακό περιβάλλον
  5. Ψηφιακή ασφάλεια
Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και να μελετήσετε το υλικό, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα online μαθημάτων μας!
Search