Μεθοδολογική Εργαλειοθήκη

Σύντομη Περιγραφή

Αυτή η καινοτόμος μεθοδολογική εργαλειοθήκη θα χρησιμοποιηθεί από Εργοδότες και Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού για να ενδυναμώσει και να ενθαρρύνει εργαζομένους σε Στοιχειώδη Επαγγέλματα, οι οποίοι διαθέτουν περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες για να αναπτυχθούν επαγγελματικά και προσωπικά. Σε αυτή την εργαλειοθήκη μπορεί κανείς να βρει προτάσεις για να εκπαιδεύσει τους εργαζομένους σε στοιχειώδη επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων χρήσιμων προσεγγίσεων, τεχνικών και ορθών πρακτικών που χρησιμοποιούνται από τους εργοδότες όταν εργάζονται με τους υπαλλήλους τους.
Η εργαλειοθήκη περιέχει βασικά εργαλεία για την εκπαίδευσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρήσιμων προσεγγίσεων, τεχνικών και βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να χρησιμοποιούν οι εργοδότες όταν εργάζονται με τους υπαλλήλους τους. Έχουν αναπτυχθεί 6 διαφορετικά εργαλεία
  1. Χρήσιμες προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εργοδότες για την παρακίνηση των εργαζομένων
  2. Καλές πρακτικές των εργοδοτών στην ΕΕ  για την ενθάρρυνση των εργαζομένων να βελτιωθούν επαγγελματικά
  3. Τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους εργοδότες για να εργαστούν με τους εργαζόμενους παρακινώντας τους
  4. Η σημασία της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος ενθάρρυνσης
  5. Δραστηριότητες και στρατηγικές που εφαρμόζονται από τους εργοδότες για την ενθάρρυνση των εργαζομένων στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων
  6. Τρέχουσες πρακτικές που σχετίζονται με την επαγγελματική παρακίνηση στα στοιχειώδη επαγγέλματα
Για περισσότερες πληροφορίες και για να μελετήσετε το υλικό και τα προσφερόμενα εργαλεία, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων μας!
Search