ACCIÓN LABORAL (Spain)

ACCIÓN LABORAL 
(Hispaania)

ACCIÓN LABORAL on mittetulunduslik organisatsioon, mis on sündinud kui vahend riigiasutuste ja eraettevõtetega koostöös algatuste väljatöötamiseks, et pakkuda tööhõive ja koolituse valdkonnas kajastamist sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate tööotsijate vajadustele. 
Selle põhitegevus on aidata töötuid tööjõuturule sisenemisel (eriti neid, kes on riiklikus tööhõive tegevuskavas prioriteetideks määratletud), puuetega inimeste, sisserändajate, pikaajaliste töötute, madala kvalifikatsiooniga noorte, naiste jne mõistmine. Praegu on ACCIÓN LABORALil üle 30 kontori kogu Hispaanias rohkem kui 100 töötajaga. 
ACCIÓN LABORAL pakub üleriigiliselt erinevat tüüpi koolitusi: 
- Koolitused töötajatele koostöös mitmete sotsialtöötajatega. Üleriigiliselt pakume igal aastal umbes 750 sellist tüüpi kursust. 
- Koolitused töötutele oskuste arendamiseks. 
- Tööhõiveprogrammid: suunatud eelkõige ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele. 
- Kutseharidus 300-600 tundi igal kursusel, peamiselt suunatud pikaajalistele töötutele. Akrediteeritud riikliku tööhõivetalituse poolt. 
- Tööotsingukoolitus: igal aastal pakutakse üleriigiliselt rohkem kui 100 kursust tööotsimise kohta, 50 kursust spetsiifiliste oskuste parandamiseks ja 60 kutse- / tööalast koolitust. 
- Euroopa projektid (Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fond, Grundtvig, Erasmus +, Europeaid, Globalization Fund).
Search