TULEMUSED

Metoodiline tööriistakomplekt

Metoodilised tööriistad tööandjatele / personalijuhtidele selgitamaks kuidas ergutada ja motiveerida professionaalset ja isiklikku arengut.

Õppekava programm

Õppekava programm tööandjatele / personalijuhtidele 
digitaalse kirjaoskuse arendamiseks.

Digitaalne Klassiruum

Uuenduslik DIGITAALNE KLASSIRUUM ettevõttes madala kvalifikatsiooniga ametikohtadel / lihttöölisena töötavatele töötajatele nende digitaalse kirjaoskuse arendamiseks.

Online keskkond

Veebikeskkonna ja hindamisvahendi loomine, mida tööandjad ja töötajad kasutavad  ja uuendusliku koolitusprogrammi ning tööriistakomplekti jaoks.
Search