Search

TULEMUSED

IO1 - Metoodiline tööriistakomplekt

Metoodilised tööriistad tööandjatele / personalijuhtidele selgitamaks kuidas ergutada ja motiveerida professionaalset ja isiklikku arengut.

ΙΟ2 - Õppekava programm

Õppekava programm tööandjatele / personalijuhtidele 
digitaalse kirjaoskuse arendamiseks.

IO3 – Digitaalne Klassiruum

Uuenduslik DIGITAALNE KLASSIRUUM ettevõttes madala kvalifikatsiooniga ametikohtadel / lihttöölisena töötavatele töötajatele nende digitaalse kirjaoskuse arendamiseks.

IO4 - Online keskkond

Veebikeskkonna ja hindamisvahendi loomine, mida tööandjad ja töötajad kasutavad IO2 ja IO3 uuendusliku koolitusprogrammi ning IO1 tööriistakomplekti jaoks.