Metoodiline tööriistakomplekt

Lühikirjeldus

Seda uuenduslikku metoodilist tööriistakomplekti kasutavad tööandjad ja personalijuhid, et toetada ja julgustada vähese digitaalse kirjaoskusega töötajaid end professionaalselt ja isiklikult arendama.
See tööriistakomplekt sisaldab peamisi tööriistu nende koolitamiseks, sealhulgas kasulikke lähenemisviise, tehnikaid ja parimaid tavasid, mida tööandjad saavad kasutada oma töötajatega töötamisel.
Metoodiline tööriistakomplekt sisaldab 6 erinevat tööriista:
  1. Kasulikud lähenemised, mida tööandjad saavad kasutada töötajate motiveerimiseks
  2. Euroopa Liidu tööandjate head praktikad töötajate innustamisel, julgustades neid professionaalselt arenema
  3. Tehnikad, mida tööandjad kasutavad töötajate motiveerimiseks
  4. Julgustava töökeskkonna loomise tähtsus
  5. Lihttööde sektorit tööandjate poolt rakendatavad tegevused ja strateegiad, millega julgustatakse töötajaid digioskusi omandama
  6. Kasutuses olevad tavad tööalaseks motivatsiooniks lihttööde sektoris
Lisainfo saamiseks ja materjalidega tutvumiseks külastage meie veebikursuse platvormi!
Search