Õppekava Programm

Lühikirjeldus

Selle õppekava programmi eesmärk on toetada lihttööde sektori töötajate tööandjate ja personalijuhtide valmisolekut saada oma töötajate digitaalse kirjaoskuse alaseks koolitajaks. Õppekava on välja töötatud kooskõlas EQF ja ECVET standarditega.
Õppekava sisaldab 5 moodulit:
  1. Muutused tootmises-tehnoloogia kui partner
  2. Digitaalse informatsiooni haldamine
  3. Digitaalsed tööriistad
  4. Digitaalsed suhtluskeskkonnad
  5. Digiohutus
Lisainfo saamiseks ja materjalidega tutvumiseks külastage meie veebikursuse platvormi!
Search